Πολιτική απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικού απορρήτου

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία με διακριτικό τίτλο The Flower Shop. Η The Flower Shop έχει αναπτύξει την τρέχουσα πολιτική περί προστασίας του προσωπικού απορρήτου για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας, σχετικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Η πολιτική προστασίας προσωπικού απορρήτου, ενδέχεται να ενημερώνεται κατά διαστήματα και η τακτική επισκόπησή της κρίνεται απαραίτητη.

Συλλογή στοιχείων

Στην ιστοσελίδα αυτή, συλλέγονται προσωπικά στοιχεία, αποκλειστικά και μόνο με την συνειδητή και εθελουσία παροχή τους από ιδιώτες, κατά την ολοκλήρωση κάποιας παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κ.α. και είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Δεν ζητάμε την καταχώρηση προσωπικών σας στοιχείων ως προϋπόθεση για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα και την προβολή του περιεχομένου της.

Ταυτόχρονα, συλλέγουμε γενικότερα στοιχεία, μη προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι το σύνολο των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, το σύνολο των προϊόντων που προβλήθηκαν κ.λπ., αλλά σε καμία περίπτωση αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιστοιχηθεί κάποια συγκεκριμένη ενέργεια με κάποιον επισκέπτη. Αυτά τα γενικά στοιχεία, συλλέγονται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους σας, και μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για να βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες μας υπηρεσίες, προσαρμόζοντας την ιστοσελίδα στις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Η συλλογή γενικότερων στοιχείων, όπως επίσης, και άλλων δεδομένων, απαραίτητων για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, και την απροβλημάτιστη πλοήγησή σας, βασίζεται εν μέρει στην χρήση cookies.

Χρήση προσωπικών στοιχείων

Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί σε λίστα τακτικής επικοινωνίας (newsletter), ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί μας, παρέχοντας προωθητικό και γενικότερα διαφημιστικό υλικό αποκλειστικά σχετιζόμενο με την The Flower Shop και τα παρεχόμενα από αυτή προϊόντα. Ενδέχεται επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παραχωρήσει, ώστε να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα σχετικά με την παραγγελία σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν συλλέγονται αυτόματα και δεν συνδυάζονται με άλλα στοιχεία γενικού χαρακτήρα.

Κοινή χρήση και γνωστοποίηση δεδομένων

Η The Flower Shop δεσμεύεται να μην πουλήσει, μεταβιβάσει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους, στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα.